ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន៖ ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងមហា​ផ្ទៃ ឆ្នាំ២០១៦

749
Download now
Published on July 11 ,2016 by NCDD

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ថ្ងៃទី១១ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំក្រសួងមហាផ្ទៃ

Category
Download now

0 comments

Add your comment

Your email address will not be published.