​ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាជាតិ AWPB 2016

237
Download now
Published on November 29 ,2016 by NCDD

ពិធីបើក​សិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និង​ថវិកា​ឆ្នាំ២០១៧ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ (គ.ជ.អ.ប) ២៤-២៥ វិច្ឆិកា ២០១៦

Category
Download now

0 comments

Add your comment

Your email address will not be published.